NYHETSARKIVET
5 dec 2018 12:22
EU-parlamentet: Förläng undantaget för UCITS-fonder från PRIIPs-krav
Vid en omröstning Europaparlamentets ekonomiutskott i måndags beslutade politikerna att förlänga undantaget för UCITS-fonder från PRIIPs-kraven med ett år till sista december 2021. Det skriver Europaparlamentet i ett pressmeddelande.

Samtidigt beslutade utskottet att ge EU-kommissionen ett år till att genomföra översynen av PRIIPs-regelverket till sista december 2019. Det behövs enligt politikerna en genomgripande översyn av regelverket baserad på investerarnas erfarenheter.

Dessa förslag från parlamentet ska nu jämkas samman med rådet och EU-kommissionen förslag i kommande trialogförhandlingar i vår om kollektiva investeringsfonder. Men eftersom EU-kommissionen bett parlamentet att föreslå dessa ändringar, på grund av att Kommissionen missade att föreslå dessa i samband med att införandet av PRIIPs sköts upp, så lär förslaget gå igenom.

Fondbolagens förening välkomnar Europaparlamentets beslut.

- Vi välkomnar Europaparlamentets beslut. För att man ska hinna med att göra en ordentlig utvärdering av kraven på fonderna i PRIIPs-regelverket är det nödvändigt med ett framskjutande. Nu får Kommissionen mer tid på sig med översynen, och vår förhoppning är att man framförallt ser över användandet av resultatscenarier och beräkningsmetoderna för transaktionskostnader. I dessa frågor behövs ett ordentligt omtag för att säkerställa att spararna får information som är meningsfull och som hjälper dem att göra ett informerat investeringsbeslut, säger Fredrik Pettersson, vice vd på Fondbolagens förening, till Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561