NYHETSARKIVET
12 dec 2018 12:56
Max Matthiessen: Vi ser positivt på affären i Monyx
Glenn Nilsson, vice vd på Max Matthiessen, säger att inte är förvånad över dagens affär när New Cap avvecklar sin verksamhet i Sverige.

Affären innebär att konkurrenten Söderberg & Partners kommer att ta över aktiemajoriteten i NBA / Hjerta och de tre förmedlarbolagen som varit hel- eller delägda av Monyx; Factor, SF Insurance och Norrfinans.

- Vi ser positivt på affären och jag tror att det kommer att göra vi blir mer attraktiva på marknaden och ger oss goda förutsättningar för lönsam tillväxt. Vi tror att prispressen kommer att fortsätta på marknaden och det ställer ökade krav på volymer i förhållande till driftskostnaderna och där är vi väl positionerade, säger Glenn Nilsson till Pensionsnyheterna.

Affären i dag innebär ju inte att alla Hjerta-anslutna förmedlare per automatik kommer att flyttas till Söderberg & Partners. Det handlar ju om fristående förmedlarbolag som finns i paraplyorganisationen Hjerta och de är på inget sätt tvungna att köpa in de aktier i Hjerta/NBA som de nu kommer att erbjudas av Söderberg & Partners enligt ett optionsavtal.

De har ju även möjligheter att söka sig andra samarbeten utanför Hjertasfären i framtiden och det återstår att se hur många som blir kvar på skutan.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561