NYHETSARKIVET
12 dec 2018 13:03
Intensiva förhandlingar i rådet om hållbara investeringar
I dag samlas finansattachéerna i rådet för att diskutera och förhandla om medlemsländernas syn på EU-kommissionens lagstiftningspaket om hållbara investeringar. Pensionsnyheterna har tagit del av underlagen till mötet.

I den politiskt heta och känsliga frågan om att ändra i IORP2-delegerade akter går det Österrikiska ordförandeskapet Sverige och andra länder till mötes och stryker referens till delegerad akt i förslaget till nytt regelverk för rapportering om hållbara investeringar och hållbarhetsrisker. Det innebär i praktiken att man gett efter påtryckningarna. Samtidigt finns det kvar skrivningar om att de europeiska tillsynsmyndigheterna för detta direktiv ska kunna ta fram delegerade akter.

Österrikarna för också in en skrivning från IORP2-direktivet, som innebär att de tjänstepensionskassor, IORP:er, som undantas från IORP2-direktivet också undantas från detta direktiv. Det innebär införande av proportionalitet och att små IORP-bolag undantags från kraven på rapporteringskrav om hållbara investeringar.

I ett så kallat icke-papper skriver Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern och Polen att de uttrycker en oro för att inkludera nationella pensionsfonder, som inte är harmoniserade genom EU-lagstiftning, i regelverket för rapportering om hållbarhet. De vädjar till österrikarna att ta hänsyn till detta i sina förslag till kompromisser, vilket de gjort i sin text. Det återstår att se om de andra medlemsländerna accepterar att göra ett undantag för nationella pensionsfonder.

Europaparlamentet har redan kommit överens om förslaget till ny EU-lagstiftning om skärpta rapporteringskrav och ska rösta i morgon om de nya reglerna för index. Förhoppningen hos alla förhandlingsparter är att komma igång med så kallade trialogförhandlingar om rapporteringskrav och index efter årsskiftet, för att slutföra dessa förhandlingar under denna mandatperiod.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561