NYHETSARKIVET
12 dec 2018 13:04
Försäkringslobby inte nöjd med uppskjutande av IFRS17
Styrelsen för International Accounting Standards Board, IASB, beslutade i mitten av november att skjuta upp implementeringen av den nya försäkringsstandarden IFRS 17 med ett år till 2022.

Den europeiska branschorganisationen Insurance Europe tillsammans med tio andra försäkringsföreningar från hela världen är inte nöjda med beskedet att skjuta upp införandet med ett år utan hävdar att det inte löser problemen med införandet av standarden. De vill skjuta upp införandet med ytterligare ett år, vilket åtta av de elva föreningarna tidigare krävt.

Insurance Europe har därför tillsammans med tio andra försäkringsföreningar från hela världen skrivit ett gemensamt brev till Hans Hoogervorst, ordförande för IASB, och lyft fram branschens oro över IFRS 17 för försäkringsföretag och kräver ett uppskjutande av standarden i två år.

Försäkringsföreningarna skriver i brevet att det krävs två års uppskjutning för att både lösa problemen med IFRS17 och ge försäkringsbolagen tillräckligt med tid för att genomföra standarden ordentligt och framgångsrikt.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561