NYHETSARKIVET
12 dec 2018 13:07
OECD vill se avdragsrätt för privat pensionssparande
OECD har släppt två rapporter om pensionssparande, dels Pensions Outlook dels Financial Incentives and Retirement Savings. Rapporterna lyfter bland annat fram vikten av privat pensionssparande för att tillse tillräckliga pensioner och ger riktlinjer för utformning av ekonomiska drivkrafter för sådant sparande. Det skriver Svensk Försäkring på sin webbplats

I rapporten Financial Incentives presenteras, enligt Svensk Försäkring, alternativa sätt att subventionera pensionssparande. Ett alternativ är den tyska modellen med matchning som innebär att staten ger ett bidrag givet att en individ sparar till sin pension. Fördelar som lyfts fram med matchning är att den är lätt att förstå och mer intressant för låg- och medelinkomsttagare som inte tjänar lika mycket på skattesubventioner som höginkomsttagare.

Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring, kommenterar:

"Det är mycket intressant att ta del av OECD:s positiva syn på matchning. Svensk Försäkring presenterade redan 2016 ett förslag till privat pensionssparande i form av matchning med särskilt fokus på låg- och medelinkomsttagare i rapporten Långsiktigt försäkringssparande 2016.Vi har internt arbetat vidare på det spåret och kommer inom kort att presentera ett mer utförligt förslag".

I båda rapporterna från OECD, skriver Svensk Försäkring, betonas att länder som har avdragsrätt för pensionssparande bör behålla det. Skälet är att skattebortfallet är stort vid införande av avdragsrätt, men vartefter pension börjar betalas ut och beskattas så jämnar det ut sig. På lång sikt är kostnaden för avdragsrätt noll för staten, bortsett från ränta på skattekrediten.

"Det är mycket olyckligt att regeringen valde att slopa avdragsrätten för privat pensionssparande utan att samtidigt presentera ett nytt privat pensionssparande. Slopandet av avdragsrätten har inneburit en årlig förstärkning av statskassan på 4,5 miljarder kronor ‑ till priset av lägre pensioner framöver", säger Eva Erlandsson på Svensk Försäkring.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561