NYHETSARKIVET
13 dec 2018 13:00
Riksrevisionen kritiserar fond-i-fonder i granskning av PPM-systemet
Riksrevisionen har granskat om förvaltningen av premiepensionssystemet fungerat som tänkt och publicerade idag sin granskningsrapport, som innehåller omfattande kritik mot fondbolagen och systemet.

Riksrevisionen har granskat om systemet tillvaratar spararnas intressen och - givet spararnas val av fonder - leder till så höga pensioner som möjligt. Myndigheten konstaterar att dess granskning visar att förvaltningen via privata fondförvaltare brister i effektivitet.

Ett av tecknen på det är, enligt Riksrevisionen, att det samlade premiepensionskapitalet skulle ha varit fyra procent större idag, om det hade förvaltats i så kallade passiva indexfonder - en förvaltningsform som kan bedrivas till låga avgifter, men ändå ge en förhållandevis god avkastning.

Granskningen visar också att systemets effektivitet påverkas negativt av spararnas passivitet. Det stora flertalet sparare reagerar inte när fonderna höjer sina avgifter, utan behåller sitt pensionskapital i samma fond.

"Systemet förutsatte att spararna skulle vara aktiva, men de mekanismerna verkar inte fungera som det var tänkt. Sammantaget innebär det att sparare som valt privata fonder på fondtorget på sikt riskerar att få betala en hög avgift i förhållande till värdeutvecklingen på sparkapitalet", säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Speciellt avgiftsmodellen för fond-i-fonder är Riksrevisionen kritisk till. I granskningen konstateras även att så kallade fond-i-fond-lösningar leder till i genomsnitt högre avgifter utan att ge förbättrad värdeutveckling.

"Det är bekymmersamt eftersom fond-i-fond-lösningar har ökat till att idag omfatta drygt en fjärdedel av sparkapitalet som förvaltas av privata fonder", säger Daniel Hallberg, projektledare för granskningen, i pressmeddelandet.

Också Pensionsmyndigheten får sig en skopa kritik: "Problemen förvärras av att ingen myndighet har ett uttalat ansvar för att följa upp och utvärdera kostnadseffektiviteten hos fonderna, och att ansvarsfördelningen mellan tillsynsmyndigheterna inte är tillräckligt tydlig."

Riksrevisionen kommer fram till ett antal rekommendationer:

Riksrevisionen rekommenderar Pensionsmyndigheten att utveckla verktyg för löpande utvärdering av kostnadseffektiviteten inom pensionsförvaltningen i premiepensionssystemet.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att höja kraven på att de fondbolag som vill ingå i systemet redovisar samtliga kostnader, samt att ge Pensionsmyndigheten i uppdrag att genomföra regelbundna utvärderingar av kostnadseffektiviteten i premiepensionssystemet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561