NYHETSARKIVET
13 dec 2018 15:58
Fondbolagens Förening slår ifrån sig kritiken
Fondbolagens förening håller med om Riksrevisionens rekommendationer, bland annat kring en ökad kostnadstransparens , men är kritisk till delar av granskningen.

- Pensionsmyndigheten äger frågan om utvärdering av kostnadseffektivteten i fonderna, så det är ju en uppmaning till myndigheten att skärpa till sig”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening till Pensionsnyheterna.

Nordström är kritisk till att Riksrevisionen i denna granskning uteslutit Sjunde AP-fonden.

- Jag förstår inte varför spararna i AP7 inte har fått ta del av rabatter på samma sätt som sparare i andra fonder. Pensionsmyndigheten har satt en fri avgiftsnivå och på avgifter över denna ska fondbolagen betala rabatt. AP7 har omfattats av samma samarbetsavtal och rabattrappa som andra fonder, men har haft årliga avgifter högre än de 0,15 procent som har varit gränsen för rabatter. De har fått en särbehandling av Pensionsmyndigheten som Riksrevisionen borde funderat över, säger Fredrik Nordström.
Fondbolagens förening håller inte med om påståendet att pensionsspararna inte skulle vara tillräckligt aktiva i systemet.

- Aktivitetsnivån har ju gått ned sedan PPM-rådgivarna stoppades. Det är ju inte så märkligt när deras tjänst gick ut på att byta fonder åt fondspararna. Det är svårt att se vilken grund Riksrevisionen har när man anser att antalet fondbyten är för lågt. En fjärdedel av spararna valde generationsfonder, och dessutom valde många framgångsrika fonder i systemet. Så för dem har det inte funnits någon anledning att byta fonder, säger Fredrik Nordström.

Pensionsnyheterna: Hur ser du på kritiken mot de höga avgifterna på fond-i-fonder?

- För de flesta fonder är konstnadsredovisning inget problem. Det finns positiva saker med fond-i-fonder. De kan ge tillgång till speciella tillgångsslag, som i vissa fall har högre avgifter. Men det är inget konstigt med det. Också AP7 har fond-i-fonder i sin placeringsportfölj.

PN: Hur ser du på kritiken mot de höga avgifterna?

- Hälften av fondkapitalet förvaltas med en avgift på 20 baspunkter eller mindre. AP7 har en årlig avgift på 13 punkter, så jag håller inte med om att avgifterna är höga för vanliga fonder, däremot är de högre för nischfonder, säger Fredrik Nordström.

Risken med att sätta ett tak på avgifterna, är enligt Nordström, att det breda utbudet av fonder riskerar att minska.

- Det blir ett mindre utbud av nischfonder, vilket jag tycker vore synd, säger Fredrik Nordström.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561