NYHETSARKIVET
10 jan 2019 12:30
Nämnden för svensk redovisningstillsyn tar över jobbet från FI
Den ändrade lagstiftning för redovisningstillsyn som började gälla första januari gör det möjligt för FI att överlämna uppgiften att övervaka regelbunden finansiell information hos noterade företag till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet.

FI:s styrelse beslutade därför i går att ge denna uppgift till Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Det skriver FI i ett pressmeddelande.

"Beslutet syftar till att säkerställa en korrekt finansiell rapportering som kan bidra till att skydda investerare och främja tilltron till marknaden", säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i pressmeddelandet.

FI kommer även fortsatt att vara ytterst ansvarig för redovisningstillsynen i Sverige med befogenhet att ingripa mot överträdelser. I och med FI:s delegeringsbeslut kommer den nya Nämnden att svara för den löpande övervakningen av års- och koncernredovisningar samt av halvårsrapporter från emittenter som omfattas av redovisningstillsyn. Nämnden kommer att granska att dessa finansiella rapporter upprättas i enlighet med gällande regelverk, och vid behov uppmana emittenter att rätta sin redovisning.

FI kommer även fortsatt att representera Sverige i ESMA. Även nämnden kommer att delta i ESMAs arbetsgrupper för redovisningstillsyn.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett nybildat oberoende sakorgan och har som huvudman Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Och en av huvudmännen bakom denna förening är Svensk försäkring.

Annika Poutiainen är ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Hon meddelande igår att hon hoppar av Swedbanks styrelse.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561