NYHETSARKIVET
10 jan 2019 12:38
EU-parlamentet klubbade förslag att stärka ESMAs och EIOPAs makt
Ekonomiutskottet i Europaparlamentet röstade med mycket stor majoritet igenom EU-kommissionens förslag om att se över de europeiska tillsynsmyndigheternas organisation, styrning, befogenheter och finansiering. Förslaget, lagstiftningspaketet, går förenklat ut på att stärka ESMAs, EIOPAs och EBAs maktbefogenheter på vissa områden, till exempel att skicka godkännande av vissa prospekt till ESMA i Paris.

Frågan har debatterats i över ett år i Europaparlamentet och parlamentarikerna har lagt 1440 ändringsförslag på kommissionens förslag, och som nu kokats ned till ett antal kompromisser.

Efter omröstningen sa rapportören Othmar Karas (från konservativa gruppen EPP) att detta är ett mycket känsligt ämne, som är fullt av nationella och europeiska intressen och att förhandlingarna med rådet kommer att bli svåra.

Pervenche Berès, rapportör för socialdemokratiska gruppen S&D, höll med och sa att Europaparlamentets ståndpunkter är konsekventa och sammanhållande. Hon sa vidare att parlamentet är enigt, vilket behövs inför komplicerade trialoger, med tanke på hur långt medlagstiftarnas ståndpunkter skiljer sig åt. Hon sa också att arbetet mot penningtvätt kräver att de europeiska myndigheternas befogenheter stärks.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561