NYHETSARKIVET
10 jan 2019 12:33
Lindelöw och Holgersson försvarar regeringens tjänstepensionsplaner
Frans Lindelöw, Skandia, och Tua Holgersson, Länsförsäkringar Fondliv, replikerar i Svenska Dagbladet på artikeln från Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv och Dan Wallberg, PTK, om regeringens promemoria om "En ny reglering för tjänstepensionsföretag".

Lindelöw och Holgersson rycker ut till försvar för förslaget.

Chefsduon skriver att Svenskt Näringsliv gör gemensam sak med fackliga organisationer och pensionsbolagen som ägs av arbetsmarknadens parter för att skjuta förslaget i sank.

Regeringen bör, skriver de båda, gå vidare med det förslag om reglering av tjänstepensionen som ligger på bordet och "inte låta sig influeras av PTK, partsbolagens och Svenskt Näringslivs påverkansarbete".

Lindelöw och Holgersson skriver att Backle och Wallberg tycks ha missuppfattat regeringens förslag när de kritiserar regeringen för att reglera sönder tjänstepensionen.

De skriver att "argumentationen går ut på att regeringen skulle ha valt att bryta mot EU:s regler och bortsett från den svenska partsmodellens styrka. Det stämmer inte. De nationella tilläggen är både rimliga och legitima krav att ställa på bolag som ska garantera en betydande del av svenska folkets framtida pensioner. Beklagligt nog har Svenskt Näringsliv, PTK, LO och partsbolagen missuppfattat regeringens förslag i viktiga delar".

Chefsduon skriver också att det är "svårt att hävda att regleringen hotar pensionsbolagens förmåga att generera avkastning, och i förlängningen hela den traditionella försäkringens överlevnad".

Duon tar till storsläggan och påstår att Backle och Wallberg sprider felaktigheter om förslaget.

Lindelöw och Holgersson skriver: "Bland annat påstås att regeringen föreslår att tjänstepensionsföretag är tvungna att ha kapitaltäckning enligt samma regler som gäller för livförsäkringsbolag, det vill säga Solvens II. Det är felaktigt. Tvärtom föreslår regeringen ett lägre kapitalkrav och därigenom gynnas redan tjänstepensionsföretagen framför livförsäkringsbolagen. Argumentationen att regeringen främst fokuserat på att skapa konkurrensneutralitet håller därför inte och det är i sig anmärkningsvärt att man från arbetsmarknadens parter är villiga att tumma på skyddet för de anställdas pensioner, oavsett om dessa omfattas av kollektivavtal eller inte."

Holgersson och Lindelöw avslutar sin artikel med att ta till hårdhandskarna och skriver att det "rådande förslaget är inte perfekt". Men att "bristerna är i första hand inte en följd av en alltför långtgående reglering som Svenskt Näringsliv och PTK hävdar, utan tvärtom en konsekvens av att regeringen i det förslag som lagts redan i stor utsträckning velat tillmötesgå deras krav".

De skriver vidare att "det är förståeligt att man vill uppnå en balanserad kompromiss, men det får inte leda till att förslaget i de delar som påverkar skyddet för de framtida pensionerna ytterligare urvattnas. Därför bör regeringen nu gå vidare med det förslag som ligger på bordet och inte låta sig influeras av PTK, partsbolagens och Svenskt Näringslivs påverkansarbete".

Vi väntar med spänning på Ingvar Backles och Dan Wallbergs replik. Positionerna är precis desamma som tidigare och argumenten känns igen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561