NYHETSARKIVET
11 jan 2019 12:26
Insurance Europe kritiserar framtida styrning av EIOPA
I går röstade Europaparlamentets ekonomi- och finansutskott om sin rapport om översynen av de europeiska tillsynsmyndigheterna, däribland EIOPA.

Den europeiska branschorganisationen Insurance Europe stödjer delar av ekonomiutskottets betänkande.

"Vi välkomnar flera av förslagen i betänkandet, vilket skulle kunna göra EIOPA mer ansvarsskyldighet och få ett tydligare mandat. Förslagen håller också de nationella tillsynsmyndigheternas befogenhet att göra sitt jobb, samtidigt som EIOPA kan utnyttja sina befintliga befogenheter bättre", säger Olav Jones, vice generaldirektör för Insurance Europe, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

"Förslaget att koppla EIOPA:s budget närmare till sina insatser, med ökad granskning från Europaparlamentet och EU-rådet, kan särskilt bidra till att öka EIOPAs ansvarsskyldighet kan säkerställas. Förslaget att behålla minst 35 procent av EIOPA:s finansiering från Europeiska kommissionen är också välkommen", säger Olav Jones.

Men organisationen är kritisk till parlamentets syn på styrningen av EIOPA:

"Det är tvivelaktigt att kvaliteten på EIOPA:s beslutsfattande och förberedelser kommer att förbättras genom att ta bort de nationella tillsynsmyndigheternas deltagande i den föreslagna nya direktionen. Insurance Europe anser att EIOPA:s nuvarande styrelse har stor nytta av att nationella tillsynsmyndigheter deltar, som har en verklig erfarenhet av företagsövervakning och kunskap om de olika produkterna som finns i Europa", säger Olav Jones.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561