NYHETSARKIVET
11 jan 2019 12:30
Tunn pensionsrapport från EIOPA
EIOPA publicerade i går sin första rapport rörande kostnader och tidigare avkastning för försäkrings- och pensionsprodukter. Detta gör EU-myndigheten på uppmaning av EU-kommissionen. Det skriver EIOPA i ett pressmeddelande.

Den första rapporten innehåller aggregerade uppgifter om kostnaderna för försäkringsbaserade investeringsprodukter (IBIPs) i hela EU och för vissa liknande privata pensionsprodukter och fastställer nettoavkastning för perioden 2013-2017. Den är baserad på bland annat data som härrör från KID-dokumenten.

Rapporten visar föga förvånande att kostnaderna varierar beroende på typ av produkt, premie, riskkategori och jurisdiktion. Variationer i kapitalförvaltningskostnader relaterade till olika riskkategorier är en viktig faktor.

Rapporten drar slutsatsen att på grund av skillnaderna mellan produkter finns det stora utmaningar med att jämföra avkastning, till exempel med tanke på värdena på garantier, effekten av utjämningsmekanismer och slutåterbäring för avkastningsdelningsprodukter samt effekterna av risk och volatilitet.

EIOPA skriver att analysen är en pilot. Med tanke på de begränsningar som finns i data kommer EIOPA vidareutveckla sina metodologi och definitioner.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561