NYHETSARKIVET
11 jan 2019 12:32
Rekordstort antal bankärenden hos ARN
Antalet ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som gäller banker ökade med 84 procent under 2018 jämfört med 2017.

Här bestod ökningen till stor del av ärenden som rörde obehöriga transaktioner och andra bedrägerier, enligt Maria Johansson, jurist på ARN, som Pensionsnyheterna talat med för att få fördjupad information om statistiken.

Andelen ärenden som rör rådgivning i bankkategorin minskade från 35 ärenden till 27 ärenden 2018, och i dessa kan det ligga ärenden som är relaterade till rådgivning av pensionsprodukter.

Antalet försäkringsrelaterade ärenden ökade också, från 861 ifjol till 956 ärenden. Det skriver ARN på sin webbplats.

Av dessa ärenden handlade 12 stycken om livförsäkring under 2018, jämfört med 18 stycken 2017.

Antal ärenden som handlade om pensions- och kapitalförsäkringar var 16 stycken 2018, vilket var två ärenden fler än 2017.

- Antal ärenden med koppling till pension- och livförsäkring är konstant, ingen större skillnad mot tidigare år. Vi har heller inte sett någon ökning i klagomål på försäljning av pensionsprodukter, utan den stora ökningen på bankavdelningen handlar om bankbedrägerier. Av dessa ärenden kan det förstås handla om bedrägerier mot pensionskonton, men det framgår inte av statistiken vilken typ av konton som till exempel länsats, säger Maria Johansson till Pensionsnyheterna.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561