NYHETSARKIVET
11 feb 2019 12:34
Därför får Monyxfonderna inte vara med på Premiepensionstorget
I fredags kunde Pensionsnyheterna meddela att Monyxfonderna kommer att avregistreras och att kapitalet i fonderna lyftas ur systemet och placeras i fonder som spararna väljer eller i AP 7 SÅFA.

Det här är inte riktigt samma sak som att de kastas ut, vilket Pensionsnyheterna skrev i rubriken. Det som hänt är att det bolag som förvaltar Monyxfonderna, Nordic Fund Services, NFS, inte lämnat in någon ansökan om att få vara med på det ”nya” torget med de tuffare reglerna.

Anledningen till det är att NFS inte skulle klara av att visa upp en treårig verksamhetshistorik för de tre senaste åren, på grund av ett antal olika fusioner och sammanslagningar. Ett av Pensionsmyndighetens nya krav är ju, förutom en rad andra, att man har haft en sammanhängande verksamhetshistorik under tre år för att få vara med.

I och med att NFS inte ansökt om fortsättning så avslutas samarbetet med myndigheten genom att pengarna i fonderna hämtas tillbaka, i enlighet med regelverket.

Det hela kompliceras av att Nordic Fund Services inte förvaltar pengarna, åtminstone inte rent fysiskt. De förvaltas i stället i Luxemburgska Sicaver, som är att likna med investmentbolag, som i allt väsentligt liknar fonder.

Men förvaltningsavtalet för fonderna är tecknat mellan NFS och Pensionsmyndigheten och det är NFS som varit den legala ramen för förvaltningen, management company. Det gör att man från myndighetens sida definierar NFS som förvaltare. De stod för förlängningen av det gamla avtalet och är alltså den part som Pensionsmyndigheten har avtal med.

För att förenkla lite kan man säga att NFS i praktiken outsourcat kapitalförvaltningen till de underliggande Sicaverna och i och med den konstruktionen blev det omöjligt för myndigheten att låta NFS att ha kvar fonderna på fondtorget eftersom de befann sig i ett avtalslöst tillstånd.

Totalt ska det ha handlat om 20 miljarder kr som NFS distribuerat och förvaltat och där lejonparten funnits på fondtorget.

Om någon i framtiden vill att de Luxemburgska fonderna ska göras tillgängliga för Premiepensionssparare så är det de som får lämna in ansökningar till Pensionsmyndigheten och be om att få vara med.

De kommer säkerligen klara av de nya reglerna vad gäller historik och externt kapital. Problemet är bara att man i den uppkomna situationen inte kan göra en sömlös övergång. Miljarderna riskerar att förloras på vägen genom att pensionsspararna väljer andra alternativ eller väljer sofflocket. Då landar pengarna i som nämnts i Sjunde AP-fonden.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561