NYHETSARKIVET
13 feb 2019 12:26
Pensionsnyheterna: Tuffa förhandlingar att vänta för att nå kompromiss om tillsyn
Rådet enades till slut om en mycket urvattnad kompromiss kring EU-kommissionens förslag att ge mer makt till de europeiska tillsynsmyndigheterna. Till slut lyckades rumänerna ena rådet om en minsta gemensamma nämnare för att föra processen vidare. Medlemsländerna är mer eller mindre nöjda med status quo.

De ambitiösa förslagen från EU-kommissionen får åtminstone delvis uppbackning av Europaparlamentet, så mycket tuffa förhandlingar är att vänta. Tiden är också mycket knapp.

Europaparlamentets chefsförhandlare är den stridbara franske socialisten Pervenche Berès och den konservative österrikaren Othmar Karas, så det lär bli en riktig holmgång innan en kompromiss kan nås. Om det är överhuvudtaget är görbart. Parterna står långt ifrån varandra, så frågan är hur långt medlemsländerna är beredda att kompromissa?

Om medlemsländerna har haft svårt att enas om en kompromiss sinsemellan, kan man fråga sig hur de ska kunna göra de kompromisser som behövs för att gå ett mer federalistiskt Europaparlament och EU-kommission till mötes. Det är en svår balansgång som det rumänska ordförandeskapet har att gå. Det är därför mycket tveksamt om de verkligen kan nå en överenskommelse under den knappa tid som är kvar av den här mandatperioden.

En stor fråga som medlemsstaterna duckar för är finansieringen av tillsynsmyndigheterna. När britterna lämnar EU blir det ett stor hål i budgeten, så på sikt måste EU-myndigheterna finansieras genom ökad finansiering via medlemsstaterna eller via industrin.

För det har visat sig att det i princip är omöjligt för EU-beslutsfattarna att prioritera och att spara pengar. Magdalena Andersson har inte en lätt uppgift framför sig när hon ska förhandla om en ny EU-budget post-Brexit.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561