NYHETSARKIVET
13 feb 2019 12:31
Svensk Försäkring vill förlänga övergångsperioden
Förslaget att förlänga övergångsperioden är välkommet men förlängningen är inte tillräcklig. Så skriver Svensk Försäkring i sitt remissvar till promemorian idag.

Svensk Försäkrings yttrande begränsas till enbart synpunkter om de understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet, alltså tjänstepensionskassor. Förslaget är att de får en förlängd övergångsperiod till november 2019 medan Svensk Försäkring anser att 2022 är mer rimligt. Finansinspektionen har också påpekat att perioden för tjänstepensionskassor är för kort och vill ha det förlängt till minst samma period som för understödsföreningar, utgången av 2020.

"Svensk Försäkring anser att den föreslagna tiden är för kort. För att tjänstepensionskassorna på ett ordnat och informerat sätt ska kunna anpassa verksamheten till den kommande nya tjänstepensionsregleringen behöver man förutsägbarhet. Det behövs klarhet i hur den kommande regleringen ser ut innan man kan fatta strategiska beslut och de åtgärder som behöver vidtas kan vara tids- och resurskrävande", enligt yttrandet.

Den nya regleringen för tjänstepensionsföretag innebär stora förändringar och kräver enorma anpassningar, som är tids- och resurskrävande. Även om visst anpassningsarbete kan förberedas och inledas i ett tidigt stadium så krävs det mer klarhet i regleringen innan strategiska beslut och omfattande anpassningar kan göras, menar Svensk Försäkring.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561