NYHETSARKIVET
13 feb 2019 12:32
FI positiv till förlängning för understödsföreningar
Idag är sista dagen för inlämning av remissinstansernas yttranden gällande regeringens promemoria om en ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar. I sitt svar låter Finansinspektionen meddela att man är positivt inställd till förslaget att ytterligare förlänga övergångsperioden till slutet av 2020.

Förslaget ger föreningarna "möjlighet att fortsätta tillämpa äldre bestämmelser i avvaktan på att en ny reglering för dem tas fram", skriver FI och tillägger att det även är positivt att övergångsperioden för tjänstepensionskassorna förlängs.

"Den föreslagna förlängningen är dock kortare än vad Finansinspektionen tidigare har förordat", enligt yttrandet. I promemorian föreslås övergångsperioden för tjänstepensionskassor vara till november 2019 medan FI förespråkat samma förlängning som för understödsföreningar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561