NYHETSARKIVET
13 feb 2019 12:33
SPP:s premieinkomst växte med 28,2 procent under 2018
Även SPP redovisar sina siffor för 2018 idag. Resultat före skatt var 636 miljoner kronor för 2018 (608 miljoner kronor motsvarande period 2017). SPP:s premieinkomst växte med 28,2 procent. SPP:s totala förvaltade kapital uppgick per den 31 december 2018 till 168 miljarder kronor (170). Tillväxten är nästan uteslutande hänförlig till tjänstepensionsaffären. Det skriver SPP i ett pressmeddelande.

"Vi växlar upp affären och bryter ny mark. SPP har kommit en bra bit på vägen längs vår digitala resa, vilket bidragit till den starka tillväxten", kommenterar Staffan Hansén, vd SPP, i pressmeddelandet.

I december lanserade SPP ett heldigitalt tjänstepensionserbjudande.

"Vi slopar alla blanketter och manuella moment, men nöjer oss inte där. Från att du som företagskund har bestämt dig så behövs bara signering med Bank-ID, och snabbt är pensionsplanen etablerad och klar. Enkelt, smidigt och felfritt", säger Staffan Hansén.

Under 2018 hade SPP Fonder ett nettoinflöde på cirka 11 miljarder kronor vilket motsvarar 20 procent av de totala nettoinflödena på den svenska fondmarknaden och placerar SPP Fonder på en andra plats i branschen, enligt Moneymate.

"SPP Fonder fortsätter bevisa att enkla, prisvärda och hållbara fonder är ett vinnande koncept", säger Staffan Hansén.

Inbetalda premier under 2018 var 10 703 miljoner kronor (8 347). Solvenskvoten för SPP var per den 31 december 173,7 procent. Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat -3,1 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder -0,5 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till -3,50 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till -1,52 procent.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561