NYHETSARKIVET
13 feb 2019 12:36
AMF:s totalavkastning 1,3 procent helåret 2018
AMF rapporterar en totalavkastning på 1,3 (7,9) procent för helåret 2018, och en solvensgrad på 182 (196) procent. AMF:s förvaltningskostnader för traditionell försäkring låg under perioden på 12 (11) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 6,8 (8,5) procent och 7,6 (6,7) procent under de senaste tio åren. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

”Året präglades av tecken på en begynnande avmattning, samtidigt som handelskrig och politisk oro skapade osäkerhet på de finansiella marknaderna. I det ljuset, och mot bakgrund av senhöstens kraftiga börsfall, är jag nöjd med att vi kunde säkra en positiv avkastning för helåret. Det är ett kvitto på att vår strategi inriktad bland annat mot att hela tiden jobba aktivt med vår allokering, och på att öka andelen tillgångar som inte tenderar att korrelera med aktiemarknaden, som fastigheter och infrastruktur, är verkningsfull", säger Johan Sidenmark, vd AMF, i pressmeddelandet.

Bolaget skriver att under året stod fastighetsportföljen för den starkaste utvecklingen med en avkastning på 12,4 procent, medan avkastningen på alternativa tillgångar låg på 4,1 procent. Såväl aktier som räntebärande hade negativ avkastning.

Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,12 (0,11) procent. Premieinkomsten uppgick till 16,5 (16,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 3,3 (3,3) miljarder kronor. Solvensgraden sjönk till 182 (196) procent efter att 11,2 miljarder kronor avsatts till en garantiförstärkning under året.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 122 (126) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 590 (596) miljarder kronor.

Samtliga siffror är enligt AMF preliminära fram till styrelsebeslut den 14 mars varefter fullständig årsredovisning publiceras.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561