NYHETSARKIVET
14 feb 2019 12:57
Klart med ny EU-arbetsmyndighet som ska samordna trygghetssystem
Det rumänska rådsordförandeskapet och Europaparlamentet kom i dag preliminärt överens om en förordning om Europeiska arbetsmyndigheten. Det skriver rådet i ett pressmeddelande.

Den nya myndigheten ska hjälpa medlemsländerna att genomföra EU:s lagstiftning om arbetstagarnas rörlighet inom unionen och stödja samordningen av de sociala trygghetssystemen. Den ska också informera arbetstagare och arbetsgivare om komplexa aspekter av arbetstagarnas rörlighet över gränserna.

Den preliminära överenskommelsen ska nu granskas av EU-ambassadörerna i Coreper vid rådet, som därefter behöver godkänna den. I såväl rådet som Europaparlamentet kommer den formella omröstningen att äga rum i ett senare skede.

"Den här överenskommelsen är ännu ett viktigt steg mot målet att EU ska ha en väl fungerande arbetsmarknad. Myndigheten kommer att ha en viktig roll när den hjälper de nationella förvaltningarna att genomföra relevant EU-lagstiftning. Samtidigt kommer medlemsländernas deltagande att vara helt frivilligt", säger Marius-Constantin Budăi, Rumäniens minister för arbetsmarknad och social rättvisa, i pressmeddelandet.

Beslutet om var Europeiska arbetsmyndigheten ska ha sitt säte kommer att fattas senare när den formellt godkänts av både rådet och Europaparlamentet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561