NYHETSARKIVET
14 feb 2019 12:58
Oljefonden sänker mål för fastighetsinvesteringar
Norska oljefonden har efter nästan tio års fastighetsallokering tagit beslutet att stuva om i strategin och sänka sin tidigare målsättning för hur stor del av portföljen tillgångsklassen ska utgöra.

Från det tidigare målet om sju procent, som beslutades 2016, sänks målet nu till tre till fem procent. Det framgår av ett brev skickat från förvaltningsorganisationen NBIM till finansdepartementet.

Den statliga oljefonden började investera i fastigheter 2010 och har sedan dess förvärvat stora bestånd ibland annat London, men även i Paris. Från början antogs fem procent som målallokering för portföljen men höjdes sedermera. För fyra år sedan startade fonden även en separat organisation för onoterade fastighetsförvärv, Norges Bank Real Estate Investment Management. Som del av förändringarna ska organisationen avyttras som en separat enhet. Förvaltningen av onoterade och noterade fastighetsinnehav ska istället skötas inom samma interna enhet från den 1 april, enligt brevet.

Anledningen till den ändrade strategin är att fonden får svårt att uppnå målet om sju procent. Dessutom har ledningen insett att onoterade fastigheter är en väldigt resurskrävande tillgång att förvalta.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561