NYHETSARKIVET
14 feb 2019 12:59
Nederländska regeringen protesterar mot PEPP och röstar emot
Nederländerna röstar emot införandet av PEPP, trots att de flesta av sina invändningar har tagits upp under förhandlingarna.

Wopke Hoekstra, den nederländska finansministern, skrev till parlamentet förra veckan och uppgav att han var nöjd med resultatet av förhandlingarna i december mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet, rapporterar pensionsnyhetsbrevet IPE.

Ändå skulle Nederländerna rösta emot förslaget på grund av PEPP:s "begränsade mervärde" för det nederländska pensionssystemet. Det nederländska parlamentet avvisade också tanken på en europeisk tredje pelare, tillade Hoekstra, skriver IPE.

Enligt EU-överenskommelsen kan länderna själva besluta huruvida de skulle tillåta IORP-bolag att erbjuda PEPP.

I Nederländerna skulle detta innebära att pensionskassor och lågprisbaserade produkter, kallade PPIs inte får erbjuda PEPP-produkter. Detta var för att skydda obligatoriska branschövergripande system och upprätthålla nederländska regler som syftar till att skydda försäkringsgivare från illojal konkurrens från pensionsfonder, skriver IPE.

Förslaget skulle inte heller ha någon skattepåverkan i Nederländerna, eftersom PEPP skulle omfattas av lokala skatteregler för periodiseringen och betalningen av pensioner, skriver IPE.

Ända sedan början av förhandlingarna har den nederländska regeringen påpekat att den inte kommer att utnyttja möjligheten att ge samma skattemässiga behandling till PEPP när det gäller nationella produkter från tredje pelaren. Effekten av detta kommer dock att vara begränsad, eftersom tredje pelaren är underutvecklad i Nederländerna på grund av en stark första och andra pelare.

Holländarna, som har ett stabilt och bra andrapelarsystem, är överlag inte alls förtjusta i PEPP.

- Speciellt tillståndet för IORP:er att erbjuda PEPP retar upp den nederländska regeringen och parlamentet. De ser hela PEPP-lagstiftningen som ett hot mot det holländska pensionssystemet, eftersom lättare reglerade utländska pensionsbolag kan komma in på holländska marknaden och konkurrera. Eftersom regeringen ser att PEPP inte ger något mervärde för marknaden, så röstar regeringen nej, säger holländaren och EU-konsulten Joost Mulder till Pensionsnyheterna.

- Det är också viktigt att tänka på att IORP:er finns i färre än hälften av EU:s medlemsstater och att de två dominerande marknaderna är Storbritannien och Nederländerna. Med Brexit kommer den nederländska marknaden att representera mer än hälften av förvaltat kapital i EU, avslutar Joost Mulder.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561