NYHETSARKIVET
14 feb 2019 13:04
Grönt ljus bland medlemsländerna för politisk överenskommelse om PEPP
I går beslutade EU-ambassadörerna att godkänna den trialogöverenskommelse som gjordes i början av januari med medlemsländerna i rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen om en ny EU-lagstiftning om europeisk personlig pensionsprodukt, PEPP.

Kommissionen skriver i sitt pressmeddelande att man välkomnar den politiska överenskommelsen. Att hjälpa till att kanalisera mer besparingar till långfristiga investeringar i EU är, enligt Kommissionen, en viktig milstolpe för kapitalmarknadsunionen.

De nya reglerna kommer, enligt Kommissionen, att ge sparare mer val när de lägger undan pengar till sin ålderdom och gör att de kan anpassa sitt pensionssparande till sina behov. Sparare kommer också att dra nytta av större konkurrens, tror Kommissionen, vilket bör återspeglas i priset på produkter. Leverantörerna kommer att kunna sälja produkten var som helst i EU enligt en gemensam uppsättning regler som garanterar ett starkt investerarskydd.

"Tack vare överenskommelsen om PEPP kommer EU-medborgarna att ha fler valmöjligheter att spara för sin pension, samtidigt som de åtnjuter ett starkt konsumentskydd. PEPP-leverantörerna kommer att kunna sälja PEPP över hela EU med en enda registrering och därigenom kanalisera besparingar mot långsiktiga investeringar. Detta leder i sin tur till att öka sysselsättningen och tillväxten i EU. Det är ett viktigt steg för att bygga en sann paneuropeisk marknad för personliga pensionsprodukter", säger Kommissionens vicepresident Valdis Dombrovskis, ansvarig för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, i pressmeddelandet.

Också ordföranden för EIOPA Gabriel Bernardino, som gästade Pensionsnyheternas PEPP-seminarium i juni, är nöjd.

"Överenskommelsen är en viktig milstolpe för att tillhandahålla hållbara pensioner och ta itu med det ständigt ökande pensionsgapet i Europa. PEPP bör vara tillgängligt för alla medborgare i EU. Inom en öppen och kostnadseffektiv ramverket kommer det att erbjudas större valmöjligheter att spara för pensionering som gör en verklig skillnad i medborgarnas liv. Samtidigt är ett starkt konsumentskydd avgörande. Därför kommer EIOPA tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna att säkerställa effektiv tillsyn genom konsekvent tillämpning av en enhetlig tillsynsmetodik för att skydda europeiska medborgares förtroende och förtroende i PEPP-märkningen."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561