NYHETSARKIVET
14 feb 2019 13:05
Alecta Optimal avkastade -3,5% i fjol
Alectas siffror för 2018 visar en negativ avkastning för både förvalsportföljen Alecta Optima Pension och för den förmånsbestämda försäkringen. Optimal levererade -3,5 procent för helåret men var ändå 1,1 procentenheter bättre än jämförelseindex. För 2017 var motsvarande siffror dock 9,1 procent.

Portföljens totalavkastning för femårsperioden fram till årsskiftet 2018 har varit 6,7 procent i genomsnitt varje år, även det 1,4 procentenheter bättre än index. Kapitalet i portföljen uppgår till 103 miljarder kronor.

För den förmånsbestämda försäkringen var avkastningen -2 procent. Året innan var portföljens avkastning 6,5 procent. Där har den senaste femårsperiodens genomsnittliga årsavkastning varit 5,6 procent.

Alectas solvensgrad per den 31 december var 161 procent.

Under fjolåret har Alecta bland annat fått förnyat förtroende som förvalsbolag inom ITP-planen för privatanställda tjänstemän. Man sänkte också avgiften för Optimal Pension från 0,10 procent till 0,09 procent och höjde även pensionerna med 2,12 procent för ITP2.

"Trots ett turbulent börsår tycker jag det är glädjande att Alecta står starkt. Vi har både sänkt avgifterna och signalerat en förstärkning av premiereduktionen för tiotusentals arbetsgivare. Vi kan lägga till handlingarna ett bra år givet den miljö som gäller på både börs- och räntemarknaderna. Jag är övertygad om att vi även står starka inför 2019", säger Alectas vd Magnus Billing.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561