NYHETSARKIVET
14 feb 2019 13:06
Pensionsmyndigheten: Är det rättegångshinder eller är det saken som ska prövas?
Pensionsmyndighetens advokat Patrik Trägårdh Advokatbyrå i Malmö tycker att det är oklart vilken sorts prövning som tingsrätten vill göra i frågan om de mejl man fått del av via mejlservern som beslagtogs och som myndigheten kunnat läsa.

Han fokuserar på i vilken ordning frågorna prövas. Om det handlar om att det ska prövas som rättegångshinder är det en sak och en helt annan om det är en materielrättslig fråga, alltså att och hur man fått del av innehållet på en mejlserver.

Myndigheten anser att man först måste slå fast vad den kommande huvudförhandlingen ska handla om och vilka ramar som ska gälla för den prövningen - innan man bestämmer sig för hur man ska prövas Allras invändningar mot rätten till en rättvis rättegång, trots den offentliggjorda advokatsekretessen.

Och det är tydligt att Pensionsmyndigheten tycker att det viktigaste är att man prövar sakfrågan och skriver:

"Pensionsmyndighetens uppfattning i den frågan är att invändningen ska behandlas som en del av själva saken", skriver myndighetens advokat och har som brukligt hämtat stöd från ett rättsfall från 2007 som just handlade om kränkning av artikel 6 i Europakonventionen om rätten till en rättvis rättegång. (Fast den domen handlade om brottsprovokation genom häleri när en infiltratör försökte sälja en tavla av Rembrandt värderad till 100 miljoner kr som stulits på Nationalmuseum år 2000 vid ett väpnat rån.)

Rätten kommer säkerligen att få ta del av ett antal andra exempel som de anser talar för just deras syn på saken och även Allra har listat ett gäng tidigare rättsfall där Europadomstolens domar refereras.

Det är tydligt att ingen av parterna i målet verkar riktigt nöjda med de frågor som tingsrätten formulerat. Pensionsmyndigheten avslutar med följande rader:

"Om tingsrätten däremot anser att invändningen ska prövas som tillhörande själva saken önskar Pensionsmyndigheten återkomma med synpunkter på ett lämpligt mellandomstema. Redan nu kan dock förutskickas att Pensionsmyndigheten anser att den föreslagna uppdelningen av prövningen i två frågor medför att temat blir alltför generellt."

Antalet bilagor i målet mellan Allra och Pensionsmyndigheten närmar sig med stormsteg 900-gränsen och då är man fortfarande inte överens om i vad det är man ska prata om i förpostfäktningen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561