NYHETSARKIVET
11 apr 2019 12:53
Norge reformerar tjänstepension i offentlig sektor
Efter överenskommelsen mellan regeringen och arbetsmarknadsparterna förra året lämnar den norska regeringen nu en proposition till Stortinget (parlamentet) om en reformering av tjänstepensioner i den offentliga sektorn.

Grunden till ändringarna är att tjänstepensionen ska anpassas till pensionsreformen från 2011, som handlar om att det ska löna sig att arbeta längre.

Enligt Marianne Sevaldsen, vd för KLP (Kommunale Landspensjonskasse), innebär detta att de som är födda 1963 eller senare får ökad flexibilitet. En komplex övergångsperiod väntas men för de yngre som börjar jobba i offentlig sektor kommer det bli enklare att beräkna sin ålderspension, menar hon.

De som är födda 1953 eller tidigare påverkas inte av ändringarna.

De nya reglerna ska gälla från 1 januari 2020.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561