NYHETSARKIVET
11 apr 2019 13:01
AP2: Vi ser inte på infrastruktur som ett eget tillgångsslag
Andra AP-fonden var inte med i diskussionerna med de övriga buffertfonderna om att skapa Polhem Infra. Efter att ha analyserat forskning och data har man inom fonden kommit fram till att infrastruktur ofta påminner om riskkapitalinvesteringar, säger kommunikationschefen Ulrika Danielsson till Pensionsnyheterna.

- Vi kommer därför att bedöma möjliga infrastrukturinvesteringar utifrån strategin för riskkapitalportföljen. Därutöver kommer vi att analysera klimatförbättrande investeringar, till exempel inom elproduktion. Här finns möjligheter att hitta investeringar som kan ge en bra avkastning samtidigt som de bidrar till att finansiera omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi ser inte på infrastruktur som ett eget tillgångsslag, säger hon och tillägger:

- Vi har goda erfarenheter av saminvesteringar, såväl med AP-fonder som andra, men allt samarbete utgår ifrån den investeringsstrategi vi har.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561