NYHETSARKIVET
11 apr 2019 13:01
Tre AP-fonder startar infrastrukturbolag
De nya placeringsreglerna börjar nu slå igenom på riktigt hos AP-fonderna. Nu startar Första, Tredje och Fjärde AP-fonden ett gemensamt bolag som ska investera i onoterade svenska infrastrukturbolag.

Polhem Infra är namnet på den nya verksamheten och de tre fonderna går in med tre miljarder kronor var.

Bolaget ska fokusera på samhällsnyttiga tjänster och tillgångar som förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur och ska sikta in sig på den privata och offentliga sektorn. Investeringarna ska också göras med andra industriella eller finansiella partners.

Infrastruktur kompletterar fondernas investeringar i traditionella tillgångsslag som aktier, obligationer och fastigheter genom långa, stabila och inflationslänkade kassaflöden.

Så här kommenterar Första, Tredje respektive Fjärde AP-fondens vd Johan Magnusson, Kerstin Hessius och Niklas Ekvall Polhem Infra i ett gemensamt uttalande:

"Sverige har stora behov av både offentliga och privata infrastrukturinvesteringar. Delar av befintlig infrastruktur kommer att kräva stora investeringar för att klara av samhällets krav på såväl kvalitet som hållbarhet. Med ett långsiktigt ägande och ett fokuserat hållbarhetsarbete har Polhem Infra förutsättningar att bli en attraktiv och prioriterad aktör och affärspartner, vilket långsiktigt kommer att gagna både pensionssystemet och samhället i stort."

Än så länge finns tre personer på Polhem Infra: Johanna Tesdorpf är tillförordnad vd, Oskar Backman är investeringsansvarig och Per Håkan Westin är styrelseordförande.

Om Stockholm får ett vinter-OS om sju år så dyker det säkert upp ett och annat investeringstillfälle här, för stadens infrastruktur kommer med all säkerhet behöva rustas upp för att klara av ett sådant evenemang.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561