NYHETSARKIVET
12 apr 2019 12:40
Morningstar: FI måste rensa bort i rådgivningsogräset
Morningstars analyschef i Sverige, Jonas Lindmark, sågar Finansinspektionens arbete med att se till att rådgivare och förmedlare efterlever MiFID 2 och vill att myndigheten anstränger sig mer för att "rensa bort i ogräset".

Anledningen till kommentaren är gårdagens kartläggning av rådgivningsmarknaden där det framkom att enbart åtta av 74 av bolagen som deltog påstod sig vara oberoende. Han hänvisar också till en tidigare analys av 200 försäkringsförmedlare som visar att den lägsta provisionen för fonder var 0,03 procent och den högsta 3 procent av investerat kapital.

"Motsvarande lägsta och högsta ersättningar var 1 respektive 30 procent för strukturerade produkter. För övriga produkter låg de mellan 0,3 och 9 procent. På alla tre områden är den högsta ersättningen alltså minst 30 gånger större än den lägsta ersättningen. Mer uppenbart än så kan det väl inte vara att provisionerna snedvrider" skriver Lindmark och säger att detta är en dyster bild av de krafter som styr.

Trots att reglerna tydligt säger att provisioner inte får påverka eller snedvrida tjänster till kunden så ser läget ut som det gör. Mycket på grund av att många, även inom den digitala rådgivningssektorn, erbjuder så kallade sorteringstjänster i stället för tillståndspliktig rådgivning.

"Det betyder att de kunder som använder sorteringstjänster inte omfattas av samma skyddsregler som vid investeringsrådgivning, framför allt att finansiella rådgivare måste göra en lämplighetsbedömning som ska säkerställa att de rekommendationer som ges är lämpliga för kunden. Jag tycker därför det är uppenbart extra orimligt att banker och försäkringsförmedlare ändå tillåts ta emot höga provisioner, som enligt FI-reglerna måste höja kvaliteten på tjänsten och inte får snedvrida, när de inte ens ger rådgivning utan endast erbjuder en sorteringstjänst."

Lindmark avslutar med kritik av FI:s arbete och med slutsatsen att det är bäst att klara sig själv för att undvika mellanhänder.

"För mig är resultatet efter läsningen av ovan nämnda rapporter besvikelse över att så lite har ändrats, efter mer än tio års kritik i media av hur provisioner snedvrider den finansiella rådgivningen i Sverige. Trots mer än ett år med nya regler erkänner Finansinspektionen i sina rapporter att de gjort nästan ingenting för att se till att MiFID II efterlevs, snedvridningar och brist på kvalitetshöjning tillåts fortsätta."

Fotnot: Sorteringstjänster innebär att kunderna får svara på frågor digitalt om till exempel riskvilja, placeringshorisont och kunskaper om finansiella instrument. Med ledning av svaren på dessa frågor får de ett urval av lämpliga produkter som de själva kan välja mellan.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561