NYHETSARKIVET
12 apr 2019 12:42
Sverige och Japan tecknar pensionsavtal
Nu blir det lättare för svenskar att bo och jobba i Japan då de två länderna tecknat ett socialförsäkringsavtal som samordnar de allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension.

Avtalet omfattar 3 000 svenskar.

"Världen blir allt mindre och rörligheten på arbetsmarknaden ökar för varje år. Japan är en av våra största handelspartners utanför EU och cirka 3 000 svenskar arbetar i landet. Förutom att detta avtal ökar tryggheten för enskilda personer är det även gynnsamt för näringslivet i båda länderna", säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som igår undertecknade avtalet tillsammans med Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki.

Länderna enades om att teckna avtalet förra året under det svenska statsbesöket i Japan, efter flera års förhandlingar. Det blir bland annat lättare för svenskar som jobbar i Japan att i framtiden få japansk pension om de flyttar hem till Sverige. Dessutom blir det möjligt för företag att sända ut arbetstagare till de respektive länderna i upp till fem år.

I nästa steg ska ländernas parlament besluta om pensionsavtalet. Först därefter kan det träda i kraft.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561