NYHETSARKIVET
15 apr 2019 12:51
Didner & Gerge är nu på PPM-torget med nytt avtal…
Ytterligare en spararfavorit får nu verka på det nya premiepensionstorget efter att ha tecknat avtal med Pensionsmyndigheten.

Det är Didner & Gerge som nu får tre fonder godkända: sin aktiefond, småbolagsfond samt globalfond.

När Pensionsmyndigheten för två år sedan lämnade det första förslaget för det nya fondtorget fanns det ett krav med att alla fonder måste ha 50 procent av kapitalet utanför premiepensionssystemet. Det kravet slopades sedermera då många populära fonder riskerade att försvinna, varav Didner & Gerge Aktiefond var en.

I en intervju med Pensionsnyheterna gav medgrundaren Adam Gerge sina synpunkter på åtgärdspaketet och menade att just det kravet skulle vara svårt att tillämpa.

- Som det ser ut nu är det lite rörigt, tycker jag. Man måste ändå ha klart för sig vad som ska hända om en fonds kapital inom premiepensionssystemet snabbt växer från till exempel 49 till 51 procent. Blir det ett problem för det bolaget då? Ska man komma med regler så måste de vara tillämpbara, sa han då.

Nyligen skedde en mindre omorganisation i Didner & Gerges Sverigefond då en av förvaltarna, Adam Nyström, lämnade rollen på obestämd tid på grund av familjeskäl. Fondbolaget har som praxis att alltid ha två förvaltare på varje fond så Nyströms roll tas över av Carl Bertilsson, som de tre senaste åren varit en av förvaltarna för D&G US Small & Microcap.

Totalt är 58 fonder godkända enligt det nya avtalet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561