NYHETSARKIVET
15 apr 2019 12:52
Försäkringsfacket vill göra det lönsamt att löneväxla för låginkomsttagare
Försäkringsfacket Forena publicerar i dag ännu ett förslag när det gäller bättre pensioner. För en månad sedan lämnade man förslag till ändringar i det allmänna pensionssystemet där man ansåg att den faktiska pensionsavgiften som ger pensionsrätt skulle återställas från 17,21 procent till de 18,5 procent av lönesumman under taket som var det ursprungliga förslaget från Pensionsgruppen. Dessutom ville man göra den reformen retroaktiv, något som omedelbart skulle höja pensionerna med 7 procent.

I dag kommer det andra steget och nu har man förslag på hur tjänstepensionerna och då framför allt beskattningen av tjänstepensionerna ska reformeras.

Här föreslår man bland annat att den särskilda löneskatten, som tas ut på tjänstepensionsavsättningar under taket, ska slopas och istället ersättas av fulla arbetsgivaravgifter. Beskattningen skulle därmed öka från 24,26 procent till 31,42 procent, vilket ökar statens skatteintäkter.

För att inte arbetsgivarna ska behöva betala mera föreslår Forena att man sänker arbetsgivaravgiften till 31,09 procent, något som kommer att göra skatteintäkten oförändrad för staten, enligt kalkylen.

Kopplar man ihop den reformen med förslaget om höjda avgifter till allmän pension, från 17,21 till 18,5 procent, blir avsättningen till allmän pension högre, samtidigt som avsättningen till tjänstepensionspremien blir mer värd och går från 4,5 procent (som i dagsläget) till 5,3 procent, enligt förslaget.

Det här skulle naturligtvis ge högre pensioner till de anställda, något som i slutänden kommer att kosta staten i form av förlorade skatteintäkter men författaren till rapporten, Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena, tror att delar av kostnaden kan komma igen genom att lönerna stiger.

- Om man tar båda förslagen tillsammans handlar det om miljarder kronor men det här är ett led i en större omläggning där vi vill öka försäkringsinslaget i arbetsgivaravgifterna och separera rena skatter från avgifterna. De är ju i stor utsträckning dolda skatter, säger Håkan Svärdman till Pensionsnyheterna.

Han tror vidare att minskade skatter för arbetsgivarna kommer att bidra till att höja lönerna och därmed öka skatteintäkterna från förvärvsinkomster för staten.

Med den här manövern i tjänstepensionsbeskattningsreglerna skulle det bli möjligt även för anställda med lön under taket att löneväxla, något som i dag bara är lönsamt för höginkomsttagare med lön över 8,07 inkomstbasbelopp.

Eftersom det är ett fack för försäkringsanställda som lämnat förslaget kan man misstänka att de pengarna ska löneväxlas till försäkringsbolag som på så sätt skulle kunna få in större premier från frivilligt sparande/löneväxling även från anställda med lägre inkomster. Det är ju en dålig idé med dagens regler eftersom man går miste om avsättningar till allmän pension om man löneväxlar under taket.

I förslaget vill Forena även ändra i uttagsreglerna och harmonisera dem med det allmänna systemets regler och skriver:

"Uttagsperioden för tjänstepension bör kopplas till det allmänna pensionssystemet. Vid temporärt uttag av tjänstepension bör uttagsperioden vara högst 9 år och minst 5 år ifall tjänstepensionen tas ut tidigare än den månad den försäkrade uppnått åldersgränsen för garantipension, vilken idag är 65 år. Härigenom stärks tjänstepensionens funktion som försörjningsgaranti och ökar jämställdheten."

Det ska bli intressant att se hur förslaget tas emot, inte minst i finansdepartementet som ju enligt förslaget kommer att få ta notan. Helt klart är dock att förslagen kommer att kunna ge högre pensioner, särskilt om de med lägre inkomster väljer att löneväxla.

Pensionsnyheterna har endast översiktligt läst förslaget och måste erkänna att det ännu inte framstår som kristallklart. Intresserade läsare kan läsa rapporten i sin helhet här:

Forena


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561