NYHETSARKIVET
8 maj 2019 12:59
Nyfiken advokat vill läsa alla mejl som handlar om Falcon Funds
Pensionsmyndigheten har på begäran av advokat Per Rådelöv på Nord Advokater KB lämnat ut ett stort antal allmänna handlingar i ärendet som rör myndighetens hantering av Falcon Funds.

Advokat Rådelöv är dock inte nöjd med den leveransen och har därför överklagat myndighetens beslut att inte lämna ut vissa av handlingarna.

Rådelöv har med sig en stor håv i sin begäran och vill ha alla allmänna handlingar som berör Falcon Funds eller huvudpersonen och den numera häktade Emil Amir Ingmanson.

Han exemplifierar begäran så här: "begäran omfattar bl.a. intern korrespondens inklusive epostkorrespondens, promemorior, rapporter, ärendeanteckningar och beslutsunderlag".

Han vill dessutom ta del av alla mejl som vissa namngivna handläggare på Pensionsmyndigheten skickat mellan sig eller till andra som rör Falcon Funds, plus mejl som till exempel utväxlats med Ekobrottsmyndigheten eller regeringskansliet.

Pensionsmyndigheten handlägger ärendet för närvarande men har inte fattat beslut om hur man ska hantera advokat Rådelövs begäran, som kommer att innebära ett tungt kopieringsarbete på myndigheten.

Enligt advokat Per Rådelöv företräder han varken Falcon Funds eller Ingmanson / Serwin i egenskap av ombud.

"Jag har inga kommentarer", säger han till Pensionsnyheterna på frågan om varför han vill ha ut alla de begärda handlingarna.

Pensionsnyheterna tar gärna emot tips om vad som kan vara i görningen här. Tips kan självklart lämnas anonymt till redaktionen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561