NYHETSARKIVET
9 maj 2019 12:16
Fullmaktskollen förnyade styrelsen på bolagsstämman
Den 8 maj hölls bolagsstämma i Fullmaktskollen. Då valdes tre nya ledamöter till styrelsen. De nya blev Michaela Bruneheim, SPP, Lars Frisk, Max Matthiessen och Henrik Uhlén, Söderberg & Partners.

Marie Evander, Pensionsmyndigheten, omvaldes och fortsätter som styrelseordförande.

Övriga ledamöter som ingår i Fullmaktskollens styrelse är Maria Hård af Segerstad, Handelsbanken Liv, Mats Galvenius, Svensk Försäkring och Karin Lindblad, SFM.

Vid bolagsstämman valdes också Håkan Wikander, Pensionsmyndigheten, om som suppleant och Karin George af Klercker, Folksam, och Jonas Stenmark, Säkra, in som nya suppleanter.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561