NYHETSARKIVET
9 maj 2019 12:17
Åtta miljarder i fondrabatter och arvsvinster sätts in till pensionsspararna
Med start den 11 maj sätter Pensionsmyndigheten in cirka 8,4 miljarder kronor, den högsta insättningen hittills, i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna.

Samtidigt dras 494 miljoner kronor i premiepensionsavgift.

Insättningen på pensionsspararnas 7,7 miljoner premiepensionskonton uppgår till nära åtta miljarder kronor. Samtidigt som insättningen pågår så fördröjs övrig fondhandel i minst två dagar.

Pensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgifterna av fondbolagen på premiepensionens fondtorg. Dessa rabatter återförs till spararna en gång per år genom att fler fondandelar köps till spararnas premiepensionskonton.

"Premiepensionsspararna får i år tillbaka drygt 4,7 miljarder kronor i rabatter och ytterligare 3,6 miljarder i arvsvinster. Pengarna fördelas mellan pensionsspararna beroende på fondval och kapital. Rabatten leder till att fonder inom premiepensionen har låga avgifter vilket på sikt ger en avsevärt högre premiepension för den enskilde spararen", säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, i ett pressmeddelande.

Fondavgiften var i genomsnitt 0,21 procent av förvaltat kapital 2018 jämfört med 0,22 procent under 2017. Utan rabatt hade den genomsnittliga avgiften istället varit 0,59 procent, skriver myndigheten.

Utan kapitalviktning är snittavgiften 0,48 procent för en premiepensionsfond att jämföra med 1,44 procent för samma fonder utanför premiepensionssystemet.

Pensionsmyndigheten har, som en anpassning till förändrad lagstiftning inom premiepensionen, infört funktionen köpstopp. Cirka 190 000 premiepensionssparare har en köpstoppad fond och får motsvarande insättningar placerade i AP7 Såfa istället för i den köpstoppade fonden.

Efter insättningen den 11 maj går ett brev ut till dessa sparare.

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionsspararna dessutom cirka 3,6 miljarder kronor i arvsvinster inklusive överföringsvinst. Det är pengar från pensionssparare som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare.

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift av pensionsspararna. Denna är i snitt 0,04 procent eller 65 kronor per person. Motsvarande avgift 2018 var 0,07 procent eller 108,5 kronor per person. För den enskilde är avgiften 0,07 procent (0,13 procent förra året) av kontovärdet med ett avgiftstak på 100 kronor (160 kr förra året).

Avgiften beslutas av regeringen och uppgår till 494 miljoner kronor 2019, att jämföra med 803 miljoner 2018. Anledningen till den kraftigt minskade avgiften är att uppbyggnadslånet för premiepensionssystemet har betalats av.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561