NYHETSARKIVET
9 maj 2019 12:22
FI: Försäkringsbolagen tar för lättvindigt på egna solvensberäkningar
Finansinspektionen presenterade igår en rapport om hur myndigheten ser på de försäkringsbolag som valt egna modeller för att säkerställa att de har tillräckligt med solvenskapital. Myndigheten har genom en kartläggning undersökt hur bolagen använder modellen som på EU-iska kallas för ORSA, Own Risk and Solvency Assessment.

FI:s slutsats är att många bolag sköter sig men anser att "många företags bedömningar kan förbättras. Bland annat bör bedömningen av det totala solvensbehovet baseras på företagets egen riskprofil istället för på standardformeln. Att bedömningarna inte baseras på den egna riskprofilen kan tyda på att många företag inte har tillräcklig kännedom om sina risker och att styrelserna bör öka sitt engagemang", skriver FI.

FI påpekar att ORSA:n ska baseras på egna analyser av de risker man har och skriver vidare att det "kan tyda på att många företag inte har tillräcklig kännedom om sina risker och att styrelserna bör öka sitt engagemang. Egen risk- och solvensbedömning (Orsa) är försäkringsföretagets egen analys av sina risker och hur mycket kapital som krävs för att bedriva verksamheten på kort och lång sikt".

Det blir med andra ord en del smäll på fingrarna för bolagen och FI påpekar att man måste beakta skillnaderna mellan den egna riskprofilen och standardmodellerna, något som man upptäckt att många bolag inte gjort. Åtminstone inte i tillräcklig utsträckning och ger bakläxa.

"FI anser att flera företag bör fördjupa denna bedömning och förväntar sig också att företagen tydligare visar att de är medvetna om vilka skillnader som är betydande. De flesta företag genomför bedömningen av den fortlöpande efterlevnaden av solvens- och minimikapitalkravet samt de försäkringstekniska avsättningarna (FTA). Dock behöver flera företag säkerställa att aktuariefunktionen lämnar synpunkter på beräkningen av FTA. Mot bakgrund av ovanstående brister ifrågasätter FI om Orsa är en tillräckligt integrerad del av alla företags affärsstrategier och affärsplanering och om alla företag har tillräcklig kännedom om sina risker."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561