NYHETSARKIVET
9 maj 2019 12:23
AMF Fonder hotas av vite för bristande regelefterlevnad på PPM-torget
AMF Fonder hotas av vite på 100 000 kr om de inte rättar sig efter Pensionsmyndighetens regler när det gäller marknadsföringen av bolagets PPM-fonder.

Det partsägda bolaget blir därmed det första att få pisk för att man inte följer de nya och skärpta regelverket för fondtorget, som Pensionsmyndigheten infört.

I ett meddelande som skickades till AMF Fonder den 6 maj, skriver Pensionsmyndigheten att AMF Fonder i sin årsberättelse för 2018 skrivit att bolagets fonder ska vara fortsatt valbara på fondtorget. Andra fonder skulle försvinna från torget och AMF framhöll samtidigt att "AMF:s fonder var ett bra val".

Pensionsmyndigheten undrar nu hur AMF Fonder kunnat veta att de skulle vara valbara vid tidpunkten för årsberättelsen? Då hade de ju ännu inte fått besked om att de ansökningar man lämnade in den 4 december 2018 skulle beviljas.

Pensionsmyndigheten krävde, med anledning av vad man sett, i februari en komplettering av AMF:s ansökan, där man skulle förklara texten i årsberättelsen.

Myndigheten ville också veta om man tog avtalsvillkoren på allvar, särskilt de delar som rör marknadsföring, och om man hade för avsikt att följa dessa - om man skulle få rätt att teckna fondavtal.

AMF Fonder lovade bot och bättring och hävdade att man, när man skrev årsberättelsen, "utgått från att ansökningarna skulle ha beviljats när årsberättelsen publicerats".

Ledningen för fondbolaget lovade även att man skulle "implementera rutiner" för att se till att man inte i framtiden skulle komma att bryta mot Pensionsmyndighetens regler när det gäller marknadsföring. Allt marknadsföringsmaterial skulle i fortsättningen, enligt kompletteringen av ansökan, "granskas av både jurist- och funktionen för regelefterlevnad".

Pensionsmyndigheten accepterade pudlandet från AMF Fonder och beviljade ansökan om deltagande på torget den 1 mars.

Bara ett par veckor senare var det dags igen. Då visade det sig att kunder fått e-postmeddelanden från AMF Fonder där de uppmanades att "se över premiepensionen" tillsammans med en kommentar om att det är möjligt att byta fonder, även om man börjat ta ut sin premiepension.

Man skrev även här att många fonder skulle komma att försvinna från fondtorget men att AMF:s fonder fortfarande skulle finnas kvar.

Pensionsmyndigheten anser att kundmejlet är att betrakta som marknadsföring och därmed träffas av villkoren i fondavtalet. Den aktuella kunden, som kom in via myndighetens kundtjänst, hade uppfattat mejlet som att premiepensionspengarna skulle komma att försvinna om hen inte omedelbart bytte till AMF:s fonder.

Pensionsmyndigheten påpekar att fondbolagen i avtalet bara får marknadsföra sina fonder om informationen är "tydlig, rättvisande och inte vilseledande i något avseende".

Det tycker man alltså inte och eftersom det handlar om "återfallsbrottslighet" när det gäller att uppfylla kraven avseende god sed på premiepensionsområdet så drämmer myndigheten till med ett vit - om AMF Fonder inte rättar sig efter den här uppsträckningen.

"Vite ska utgå med 100 000 kr per tillfälle som överträdelse har skett", skriver myndigheten och hotar sen med ytterligare repressalier och skriver att den bristande avtalsefterlevnaden kan "utgöra grund för uppsägning av fondavtalet".


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561