NYHETSARKIVET
10 maj 2019 12:23
Johanna Demander fyller luckan efter Beatrice Ordeberg på finansen
Johanna Demander har fått nytt jobb som biträdande enhetschef (ekonom) på enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning på finansdepartementet.

Hon tillträder den 3 juni. Exakt vilka uppgifter hon ska få planeras just nu.

Johanna Demander finns idag på Finansmarknadsavdelningen där hon jobbar med bankfrågor. Hon har tidigare arbetat på Finansinspektionen.

Hon efterträder Beatrice Ordeberg som lämnade för ett år sedan, då hon fick nytt jobb på Handelsbanken för att jobba med compliancefrågor.

Det finns två biträdande enhetschefer på finansmarknadsavdelningen och Johanna Demander blir nu en av dem. Peter Sjöberg är hennes motsvarighet på enheten, men han är biträdande i juristfrågor.

Chef över enheten är Tord Gransbo.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561