NYHETSARKIVET
10 maj 2019 12:25
Cicero Focus har för lite externa pengar - får preliminärt avslag
Pensionsmyndighetens krav på fondbolagen att ha 500 miljoner kr i externt kapital har fått fondbolagen att på olika sätt försöka hitta nya pengar att räkna in för att komma upp till gränsen.

Fondbolagen har försökt komma med olika kreativa lösningar på problemet. Vi har sett fusioner, otillåtna köp i egna fonder och det har även förekommit löften om att ta in kapital från aktörer ”avgiftsfritt”. Allt för att få möjlighet till en biljett för inträde på fondtorget.

Ett av fondbolagen som sliter med att få ihop till det externa kapitalet för sina fonder är Cicero Fonder, som för övrigt fusionerade in Max Matthiessens PPM-fonder i november. Det kapitalet landade då i Ciceros Fond World 0-100.

Bolaget har även fonden Cicero Focus som ligger på gränsen för att vara med. Den har biffats upp genom att fusionera med Viking Fonder men trots det tycker Pensionsmyndigheten att det externa kapitalet ligger för nära gränsen 500 miljoner kr.

Myndigheten anser att det uthålligt måste finnas en ordentlig marginal så att den halva miljarden inte balanserar på att ramla under gränsen, om börsen skulle tappa i värde.

Pensionsmyndigheten har därför kommunicerat med Cicero och preliminärt meddelat att man inte tänker godkänna Cicero Focus.

"Utifrån underlaget i ärendet gör Pensionsmyndigheten bedömningen att fonden inte uppfyller kravet på minsta tillåtna förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet. Pensionsmyndigheten har därför för avsikt att avslå Cicero Fonder AB:s ansökan beträffande fonden Cicero Focus", skriver man i det som kallas en beslutsavsikt.

Cicero har möjlighet att komma in med ny dokumentation som visar att man har mer kapital än vad myndigheten tror. Men om man inte hittar tillräckligt mycket för att klara den halva miljarden med marginal lär det bli nya PPM-pengar till Sjunde AP-fonden.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561