NYHETSARKIVET
10 maj 2019 12:26
Locket på om ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Pensionsnyheterna har hittat ett ärende i finansdepartements diarium som väckt vår nyfikenhet. Ärendemeningen lyder:

Undertecknande av protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal med tillägget ”Regeringsbeslut”.

Ytterligare ett ärende med exakt samma lydelse men med tillägget ”delvis” om beslutet ligger intill.

Som handläggare anges skatteavdelningens Mats U Andersson, men han kan inte säga något om ärendet.

- Om du skulle begära ut ärendet skulle du inte få ut mer än det du redan har, ärendemeningen. Övrigt omfattas av sekretess, säger han till Pensionsnyheterna.

Den svenska regeringen har reagerat kraftigt på att svenskar som flyttar till Portugal slipper skatt på privata tjänstepensioner som de tar ut i Portugal. Ett antal högavlönade chefer i näringslivet har hamnat på löpsedlarna för att de valt att skatteoptimera i solen.

Regeringen har på olika sätt försökt Portugal att ändra i sin skattelagstiftning för att täppa igen skattehålet. Det har Portugal visat mycket lite intresse för, att döma av att skatten inte ändrats - trots svenska påtryckningar.

I februari 2018 träffade finansminister Magdalena Andersson och hennes statssekreterare Leif Jakobsson Portugals nytillträdde ambassadör i Sverige, Henrique Silveira Borges, som var på artighetsvisit som nytillträdd.

Då togs frågan om ”skattehålet” upp. Det som stökar till saken är dock att Sverige inte skulle få in några skatteintäkter, om Portugal ändrar på skattefriheten för tjänstepensioner för inflyttade så kallade ”non habitual residents”. Men det handlar inte om skattepengar utan om principer, förklarade statssekreterare Leif Jakobsson för Pensionsnyheterna då.

”Den överordnade principen som gäller i skatteavtalen är att man ska betala skatt och inte dubbelbeskattas. Men det ska då finnas en skatt och skattesatsen ska inte vara noll. Det är en viktig princip att upprätthålla”, sa han.

Frågan är bara om Sverige nu har givit upp försöken att få Portugal att ändra i sina skatteregler. Man kan tänka sig att regeringen gärna gått ut brett och berättat om att man lyckats stänga skattehålet eller att man kommit igång med förhandlingar. Om man misslyckats är det troligare att man håller tyst.

Men det är bara fredagsgissningar. Vi vet bara vad som står i diariet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561