NYHETSARKIVET
10 maj 2019 12:29
Beslut om lagrådsremisser om tjänstepensionsföretagen tas i nästa vecka
På regeringssammanträdet den 16 maj väntas regeringen fatta beslut om de två lagrådsremisserna som genomför det andra tjänstepensionsdirektivet, alltså det som rör regleringen för IORP-bolag och pensionsstiftelser.

Då får vi äntligen se vilka regler som regeringen tänker sig vilja ha och vilka detaljskillnader som ska finnas mellan Solvens 2-bolagen och tjänstepensionsföretagen.

Remisserna kommer att offentliggöras när de lämnas över till Lagrådet, vilket sannolikt kommer att ske senast den 17 maj.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561