NYHETSARKIVET
11 jun 2019 13:03
Pensionsnyheterna: Renodling av distributionsersättningarna har ökat transparensen
Fondplattformarna är, sedan införandet av IDD, skyldiga att redovisa för kunderna vilka ersättningar de får för att distribuera olika fonder, så kallad kickback.

Här kan man till exempel på Avanza klicka sig fram till Carnegies Sverigefond som har en avgift på 1,45 procent och efter inloggning se att Avanza får knappt hälften av avgiften i kickback, 0,7 procent, vilket även uttrycks i kronor.

Söderberg & Partners fonder erbjuds inte på Avanzas fondtorg men konkurrenten Max Matthiessens Navigerafonder finns med. De har en högre prissättning, Navigera Tillväxt har till exempel en avgift på 2,41 procent något som ger Avanza en högre ersättning. Här är det 0,88 procent som Avanza får i kickback från Navigera.

Tidigare var distributionsersättningarna det hemligaste branschen hade men numera går det alltså att se hur mycket fonderna betalar till plattformarna som säljer dem.

Det har lett till att nivån på kickbacken har närmat sig ett "marknadspris". Ingen vill ha lägre ersättning än någon annan och när alla siffror nu ligger öppet tilltar konkurrensen.

Frågan man kan ställa sig är om Avanza, som bara säljer fonder och inte ägnar sig åt någon dyr rådgivning, så kallad execution only, ska ha lika mycket kickback som bolag som erbjuder rådgivning och distribution, men det blir upp till marknaden att sortera.

Till dess att någon bevisar att aktiv förvaltning i högt prissatta fonder är lönsamt på lång sikt finns det dock ingen anledning att välja dessa fonder. Särskilt inte när man ser hur mycket av den avgift man betalar blir till vinst hos distributören.

På sikt kommer det nog gå mot att fonder upphandlas och bedöms efter det de ska göra, alltså förvalta pengar effektivt och billigt. Det ser vi till exempel på den remake av Pensionsmyndighetens fondtorg som just nu pågår och ett förslag om upphandling ligger i pipen.

Och tänk bara tanken att svenskarna ges möjlighet att spara privat kapital i privata fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Staten tillhandahåller infrastrukturen, ungefär som att Trafikverket sköter vägarna, medan de som åker på dem tillhandahåller transporterna.

På sikt är frågan om alla fondbolag kommer att vilja ha sina fonder uppställda på alla fondtorg. Det kan skapa en för branschen jobbig prispress nedåt. Genom att koncentrera utbudet kring ett mindre antal fonder bör man på plattformarna kunna få bättre betalt genom större volymer. I framtiden kanske det inte kommer att finnas 1200 fonder på Avanza, som är fallet idag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561