NYHETSARKIVET
28 jun 2019 12:52
Ciceros PPM-pengar blir kvar i koncernen – flyttas inte till AP 7
Fondbolaget Cicero fick till slut inte vara med på det nya fondtorget, efter många turer. En kort sammanfattning av ärendet är följande: beslutsavsikt från Pensionsmyndighten om avslag, följt av klartecken efter inkommen komplettering bara för att sedan få avslag igen. Detta efter att ett större uttag lett till att fonden Cicero Focus hamnade under gränsen för 500 miljoner i externt kapital.

Men Cicero kommer runt problemet på ett annat sätt. Bolaget förvärvade i år Aktieinvest Fonders verksamhet från Aktiespararna. En begäran till Pensionsmyndigheten att Cicero Focus kapital ska flyttas till fonden Aktiespararna Topp Sverige, har nu godkänts av Pensionsmyndigheten.

Myndigheten prövar vid varje fall vilket alternativ som är det mest lämpliga som mottagare av fondmedel. Beslutet motiveras med att det anses vara troligt att sparare som aktivt valt en viss fond hellre har pengarna kvar i en liknande fond hos samma förvaltare än att de placeras i AP7.

Förutsättningarna är uppfyllda – fonden är valbar på fondtorget, mottagaren tillhör samma koncern och placeringsinriktning och risk är lik för båda fonderna. Därför beslutar fondtorgschefen Erik Fransson att pengarna får flyttas till Aktiespararna Topp Sverige, enligt en handling vi tagit del av.

Beslutet omfattar 4 610 sparare och 472 miljoner kronor.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561