NYHETSARKIVET
5 jul 2019 11:14
Två svenskar i Econ
Den 4 juli meddelades vilka EU-parlamentariker ska sitta i vilket utskott och underutskott i EU-parlamentet.

Två svenskar tog plats i ekonomiutskottet (ECON). Jessica Polfjärd (M) och Jessica Stegrud (SD) blev båda suppleanter i ECON.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561