NYHETSARKIVET
5 jul 2019 11:15
PTK: Regeringen bör arbeta om förslaget till ny lag för tjänstepensionsföretag
"Ge de kollektivavtalade tjänstepensionerna en chans". Det är rubriken på det brev PTK nu skickat till berörda statsråd i finansdepartementet. I brevet uppmanar PTK regeringen att omarbeta förslaget till ny lag för tjänstepensionsföretag.

Den 16 maj lämnade regeringen över ett förslag till Lagrådet om en ny reglering. Förslaget innehåller många förändringar som innebär viktiga vägval båda när det gäller den svenska modellens fortlevnad och villkoren för förvaltning av pensionskapital.

Arbetsmarknadens parter har framför mycket kritik mot regleringen i sina remissvar och dessa har till viss del resulterat i att det ursprungliga förslaget ändrats. Men inte tillräckligt, menar PTK.

"Förslaget behöver omarbetas. Nu är det dessutom bråttom eftersom EU-kommissionen inlett ett förfarande mot Sverige, för sent genomförande av reglerna. Aktörerna på försäkringsmarknaderna behöver också klarhet i hur regelverket utformas för att bedriva sina verksamheter", skriver PTK i brevet signerat pensionsexperten Dan Wallberg och juristen Tomas Bern.

"Lagreglerna bygger på ett EU-direktiv som tagits fram för att hänsyn ska kunna tas till förhållanden på arbetsmarknaden i varje enskilt medlemsland. Vår bedömning är att regeringen i lagförslaget inte har tagit tillvara på den möjligheten och att förslaget inte värnar svenska pensioner. Bristen på anpassning får särskilt negativa effekter i Sverige, där tjänstepensionen har en stark bindning till arbetsmarknaden. Inte minst utgör förslaget ett hot mot den svenska modellen, och parternas möjligheter att förhandla om tjänstepensioner inom ramen för det system de byggt upp och finansierar. De föreslagna reglerna kommer att få konsekvenser under lång tid framöver. Begär uppskov med införandet av de svenska bestämmelserna hos EU-kommissionen och ta tillvara de möjligheter som finns i den svenska modellen," skriver PTK.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561