NYHETSARKIVET
13 aug 2019 12:19
SPÅ-premiens ökning 2019 ovanligt stor, enligt EBM
I budgetunderlaget skriver EBM också att SPÅ-avgiften, alltså kostnaden för förmånsbestämd ålderspension, haft en ovanligt stor ökning under 2019.

Premien för statens avtalsförsäkring ska varje myndighet månadsvis betala till Statens tjänstepensionsverk. Mellan 2015 och 2018 ökade premien med fyra miljoner kronor men ökningen för 2019 är cirka tio miljoner kronor på årsbasis. Den "oväntat stora" ökningen påverkar EBM:s budget avsevärt då 75 procent av kostnaderna den har är lönerelaterade.

"En direkt konsekvens av den ökade premien är att myndighetens anslagsmedel räcker till allt färre anställda. Kostnaden är inte av engångskaraktär utan medför en strukturell ökning av myndighetens lönekostnader med cirka 10 miljoner kronor", skriver EBM.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561