NYHETSARKIVET
13 aug 2019 12:20
Hög avkastning för LF Livs portföljer första halvåret
Resultatet för Länsförsäkringar Liv det första halvåret uppgick till 2,3 miljarder kronor, jämfört med 0,8 miljarder förra året. En positiv avkastning i alla tre portföljer bidrog till resultatet.

Det totala förvaltade kapitalet uppgick vid periodens slut till 114 miljarder kronor.

"Trots indikationer på vikande konjunktur, bland annan genom negativa långa räntor, har året inletts med en stark utveckling på kapitalmarknaderna vilket har påverkat avkastningen i våra förvaltningsportföljer positivt. Avkastningen i Nya Trad uppgick till 9,5 procent och i Nya Världen till 11,3 procent", säger Länsförsäkringar Livs vd Jakob Carlsson i en kommentar.

Alla tillgångsklasser levererade positivt under halvåret. I Nya Världen, som består av 65 procent aktier och resten i obligationer, bidrog aktiemarknaderna i samtliga marknader positivt till avkastningen.

Nya Trads 9,5 procents avkastning var mest ett resultat av aktieportföljen men även räntebärande, alternativa investeringar och fastigheter bidrog positivt, enligt rapporten. Sedan portföljens start 2013 har den totala avkastningen varit 39,7 procent, vilket motsvarar sex procent per år.

Avkastningen för Gamla Trad blev 5,1 procent. Här bidrog räntebärande papper mest till följd av sjunkande räntor och minskade kreditspreadar. Portföljen består till 88 procent av investeringar i räntebärande värdepapper.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561