NYHETSARKIVET
9 okt 2019 12:51
Beredning i utskottet om tjänstepensionsreglerna imorgon
De nya reglerna för tjänstepensionsföretag samt nya regler för pensionsstiftelser med anledning av IORP 2-direktivet ska beredas i riksdagens finansutskott imorgon den 10 oktober.

Ytterligare en beredning är schemalagd den 24 oktober. Utskottets beslut väntas då komma den 7 november och den 13 november kommer debatt i kammaren följt av ett slutgiltigt beslut.

Inför behandlingen har flera aktörer skickat in skrivelser till riksdagen och dessa ska tas upp under morgondagens behandling.

Det som utskottet ska ta ställning till är bland annat skrivelser från advokatbyrån Dahlgren & Partners, AFA Försäkring, Tjänstepensionsförbundet samt den skrivelse från Svenskt Näringsliv, PTK och LO som vi rapporterade om förra veckan.

Det återstår att se om de inkomna breven vinner gehör under beredningen. De flesta var som bekant starkt kritiska till förslagens utformning och att de skriver brev till finansutskottet torde tyda på att de tror sig kunna påverka hur reglerna ska se ut framöver.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561