NYHETSARKIVET
9 okt 2019 12:52
Ålandsbanken måste redovisa info om Allra-mandat till Pensionsmyndigheten
Finska fondbolaget Ålandsbanken har ansökt om att få sex fonder godkända för premiepensionstorget. Nu har Pensionsmyndigheten begärt in kompletterande uppgifter från bolaget på flera punkter.

Ett av dem är mer utförlig information om övertagandet av Allra-mandaten. I maj 2017 tog Ålandsbanken över Allras PPM-fonder, vilket genast ökade det finska fondbolagets fondvolymer med 13 miljarder kronor.

Det Pensionsmyndigheten vill veta nu är vilket avtal parterna ingick och man vill ta del av samtliga avtal ingångna efter den 1 januari 2017. Ålandsbanken måste redovisa vilka ersättningar kopplade till övertagandet som betalats till Allra samt vilka ersättningar relaterade till övertagandet som ska betalas ut framöver.

Dessutom vill Pensionsmyndigheten veta om – ifall det inte längre finns något avtalsförhållande mellan Allra och Ålandsbanken – det betalats ut någon form av engångsersättning vid avtalets upphörande och om den är relaterad till framtida förvaltning av kapital på PPM-torget. Ytterligare en fråga är om Ålandsbanken betalat ersättning till Allra som på något sätt kan bedömas vara en ersättning för framtida intjäning relaterad till kapital från övertagna fonder.

Enligt de nya reglerna för fondavtal får det ju inte utgå provision, incitament eller annan ersättning för försäljning eller förmedling av fondandelar i PPM. Inte heller får någon löpande ersättning baserad på förvaltad volym inom PPM lämnas.

Samarbetet med FIM Kapitalförvaltning måste också redogöras till Pensionsmyndigheten, enligt dokument Pensionsnyheterna tagit del av. För ett år sedan överlät Ålandsbanken Premium 100 Global Aktie Placeringsfond, med stora delar gammalt Allrakapital, till FIM Global Placeringsfond för att uppfylla PPM-kravet på extern kapital. Sedan tog Ålandsbanken återigen över fonden, men la ut förvaltningen på FIM. Detta samarbetsförhållande måste nu Ålandsbanken förklara ytterligare.

Sist men inte minst finns det potentiella intressekonflikter inom koncernen som ska redovisas. Det gäller bland annat att fondbolagets kapitalförvaltning utöver fondverksamheten levererar tjänster som är till grund för bankens kapitalförvaltning till sina kunder.

Den koncerninterna servicen till banken består av modellportföljer för dess diskretionära mandat, rekommendationer för tillgångsallokering i dynamiska förvaltningsmandat och aktuell marknadsinformation. Hur de potentiella intressekonflikterna hanteras och hur beskrivs det i policydokumenten är några av frågorna Pensionsmyndigheten vill ha svar på.

I slutet av oktober ska Ålandsbanken komma in med sin komplettering.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561