NYHETSARKIVET
9 okt 2019 12:51
Ålandsbanken köpte Allra-fonderna för 100 miljoner - men får Allra alla pengarna?
När Ålandsbanken tog över Allra-fonderna i PPM så var en viktig fråga hur mycket som den finska banken egentligen betalade. Småspararguiden gjorde då en granskning av Pensionsmyndighetens stämning mot Allra och kom fram till att Ålandsbanken beslutade att betala 100 miljoner kronor.

I stämningen står att avtalet bolagen emellan gällande ersättningen för överlåtelsen av fonderna innebär att Allra eller "any other affiliate designated by Allra" ska ersättas med ett belopp motsvarande 65 procent av fondavgifterna under fem års tid.

Den totala ersättningen framgår inte av avtalet då ersättningen är rörlig och beror på förändringen över tid i intäkterna från fondavgifterna, skriver Pensionsmyndighetens advokat i stämningen. Samtidigt har man tagit del av en faktura från Allra till Ålandsbanken för tredje kvartalet 2017 och där framgår att månadsersättningarna varierat mellan 217 000 och 265 000 euro.

"En beräkning med utgångspunkt i den lägre månadsersättningen, dvs. 217 000 EUR, och utifrån att Ålandsbanken alltjämt har att erlägga betalning i fyra år, dvs avseende 48 månader, ger vid handen att fordran mot Ålandsbanken idag är värd ca 10 416 000 EUR (= 217 000 EUR x 48 månader). Fordran utgör således, mot bakgrund av AAM:s (numera) obefintliga verksamhet samt förhållandevis begränsade tillgångar i övrigt, AAM:s största tillgång", framgår det av stämningen.

Ett ytterligare problem i sammanhanget är att avtalet kan ha ändrats något i samband med att Ålandsbanken lämnade över en del av Allra-pengarna till en fond hos likaledes finska fondbolaget FIM, bara för att sedan ta över den fonden själva. Det kan tyda på att Allra inte får ut pengarna som man ursprungligen skrivit avtal om.

Nu ska Ålandsbanken alltså redovisa detta i sin komplettering till Pensionsmyndigheten.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561